December 8, 2021

លោកពូម្នាក់ វិ ភាគ ច្បាស់ៗថា តើ!ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រ ឈម និង ប ញ្ហា អ្វីខ្លះនៅខេត្តកំពត……(មានវិដេអូ)

~

លោកពូម្នាក់វិភាគច្បាស់ៗថា តើ!ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រឈមនិងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅខេត្តកំពត

~

~

~

~

~

~

VDO លោកពូម្នាក់វិភាគច្បាស់ៗថា តើ!ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រឈមនិងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅខេត្តកំពត

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *