December 6, 2021

ស្រីអូន ហែក កេ រ្តិ៍​ ខ្ទេច ខ្ទី ក្រោយមានក្រុមហ៊ុនមួយ ព្យាយាមបិទ ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន​តែ​ត្រូវ……(មានវិដេអូ)

~

ស្រីអូន ហែកកេរ្តិ៍​ខ្ទេចខ្ទី ក្រោយមានក្រុមហ៊ុនមួយ ព្យាយាមបិទ ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន​តែ​ត្រូវ..

~

~

~

~

~

~

VDO ស្រីអូន ហែកកេរ្តិ៍​ខ្ទេចខ្ទី ក្រោយមានក្រុមហ៊ុនមួយ ព្យាយាមបិទ ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន​តែ​ត្រូវ..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *