October 27, 2021

សូមប្រយ័ត្ន! កម្ពុជា នឹងមាន ព្យុះ​ទី17 ភ្លៀងខ្យល់កន្រ្តាក់ខ្លាំង បង្ករទៅជា នៅខេត្តទាំង 16 នេះ…..(មានវិដេអូ)

~

បន្ទាន់ សូមប្រយ័ត្ន កម្ពុជា នឹងមាន ព្យុះ​ទី17 ភ្លៀងខ្យល់កន្រ្តាក់ខ្លាំង បង្ករទៅជា នៅខេត្តទាំង 16 នេះ

~

~

~

~

~

~

VDO បន្ទាន់ សូមប្រយ័ត្ន កម្ពុជា នឹងមាន ព្យុះ​ទី17 ភ្លៀងខ្យល់កន្រ្តាក់ខ្លាំង បង្ករទៅជា នៅខេត្តទាំង 16 នេះ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *