October 28, 2021

ក្រោយមានបុគ្គលល្បីៗទៅបួស! ដោយសារមានវិ បត្តិពេជ្រស្រស់ចេញមុខមកបកស្រាយច្បាស់ៗថា……(មានវិដេអូ)

~

ក្រោយមានបុគ្គលល្បីៗទៅបួសដោយសារមានវិ បត្តិពេជ្រស្រស់លើកឡើងច្បាស់ៗថា

~

~

~

~

~

~

VDO ក្រោយមានបុគ្គលល្បីៗទៅបួសដោយសារមានវិ បត្តិពេជ្រស្រស់លើកឡើងច្បាស់ៗថា

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *